Partneři klubu

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného času dětí a mládeže. Mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 21, 22 a Petrovic a dalších oblastech dle rozhodnutí zřizovatele.

1_20240129_141654.png
Navštívit web partnera

Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení Vašeho volného času. DDM realizuje v rámci ŠVP systém zájmového vzdělávání, tak aby zabezpečil činnost ve všech oblastech, které mu umožňuje vyhláška o zájmovém vzdělávání.  

V současnosti naše organizace zabezpečuje činnost 9 pracovišť:  Strašnice-Malešice,  Zahradní Měto, Hostivař- Petrovice, Kunratice, Uhříněves-Dubeč, Divadlo U22 - Uhříněves, Újezd nad Lesy, Kolovraty a táborové základně Tři Studně. K zajištění všech oblastí nám chybí pracoviště ve Vršovicích. 

Veškerou činnost Domu UM zabezpečují naši profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci.

Pod jejich vedením nabízíme pravidelnou zájmovou činnost ve více než 500 zájmových útvarech (kroužcích, oddílech, souborech s různým zaměřením činnosti) pro zhruba 5000 účastníků, předevšímdětí a mládeže, ale i seniorů a ostatních na jednotlivých pracovištích DDM Praha 10 - Domu UM. Naše zájmové útvary realizují svou činnost ale i v tělocvičnách, klubovnách, na základních školách Hostýnská, Nad Vodovodem, Hornoměcholupská, Olešská, Starodubečská, Nad Přehradou, Švehlova, U Roháčových kasáren, Vachkova, Kunratice, Praha-Petrovice, Bří. Jandusů a mnoha dalších.

V rámci zájmové činnosti pořádáme i výukové a vzdělávací programy a kurzy (keramika, výtvarné činnosti, základy práce s počítačem a další). Navíc provozujeme na pracovištích Zahradní město - Sedmikráska, Uhříněves - Šikulka, Divadlo U22 - Skřítkov, Újezd nad Lesy - Pampeliška, Kolovraty - Klubíčko Centra pro předškolní děti, kde zabezpečujeme dopolední program pro předškoláky pod vedením zkušených pedagogů, v současnosti jich je 5.

Organizujeme i velké množství otevřených příležitostných akcí pro veřejnost - Dny dětí, Čarodějnice, Zahradní slavnosti, otevřené turnaje, přehlídky naší činnosti, výtvarná odpoledne a mnohé další.

Další činností DDM Praha 10 - Domu UM je pořádání a koordinace obvodních kol předmětových soutěží, ať již vyhlašovaných MŠMT či vlastních soutěží, stejně tak i organizace sportovních soutěží.

Velkou oblibu má zimní a letní táborová činnost v ČR i zahraničí a odborná specializovaná soustředění (lyžařská, vodácká, sportovní, turistická). V tomto směru organizujeme také víkendové akce a příměstské tábory, ale i akce pro rodiče s dětmi.

Celoročně proto provozujeme táborovou základnu Tři Studně na Vysočině, kde je k dispozici 45 lůžek v pevných budovách a 112 lůžek v chatkách. Na této táborové základně realizujeme tábory i akce se zájmovými útvary.

V našich otevřených klubech ve Strašnicích, Zahradním Městě, Uhříněvsi, Hostivaři je zázemí i pro vlastní činnost neorganizované mládeže, kde jim poskytujeme volný bezpečný prostor.

Již osvědčené místo v činnosti DDM Praha 10 - Domu UM mají i akce v rámci projektů. Ti, co znají Sport pro všechnySedmikrásku, Divadelní ateliérRozvojový projekt Wizards (florbal, basketbal, futsal), spolupráce s dětskými domovy a pěstounskými rodinami, výchovu k vlastenectví a další projekty, jistě tuto činnost ocení.

Chceme, aby Dům UM byl Vaším DOMEČKEM, domečkem pro Vás, děti, mládež, ale i dospělé včetně seniorů, domečkem pro příjemné trávení a zpestření volného času. Nejen pro zábavu, ale i pro poučení. Vždy však s úsměvem a dobrou náladou.

Zpět na partnery